Υπηρεσίες

Image

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε

 • Λογιστική παρακολούθηση όλων των ειδών των εταιριών.
 • Μισθοδοσία - Εργατικά Θέματα.
 • Φορολογικές Δηλώσεις.
 • Φορολογικά, Φοροτεχνικά, Λογιστικά.
 • Έναρξη - Διακοπή Επιχειρήσεων.
 • Δηλώσεις Εισοδήματος - ΦΠΑ.
 • Μετατροπές - Συγχωνεύσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε

 • Αιτήσεις - Μεταβολές μητρώου ΔΟΥ
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω TaxiNet
 • Υπηρεσίες ΟΑΕΔ
 • Υπηρεσίες ΕΦΚΑ
 • Αιτήσεις συντάξεων ΕΦΚΑ
 • Έκδοση πιστοποιητικού από gov.gr
 • Αιτήσεις επιδοτήσεων (Α21, ενοικίου, ΚΟΤ, θέρμανσης, κτλ)

Δείτε το προφίλ μας

Image